Coronavirus

Un estudi realitzat per l'Ajuntament de Manresa estima que el teixit empresarial de Bages ha disminuït la seva facturació en 613,1 milions d'euros per l'impacte de la Covid-19

Dissabte, 11 de Juliol de 2020
Un estudi realitzat per l'Ajuntament de Manresa estima que el teixit empresarial de Bages ha disminuït la seva facturació en 613,1 milions d'euros per l'impacte de la Covid-19
Dels 613,1 milions d’euros, 210,6 milions corresponen a empreses amb seu a Manresa. En el global de la demarcació de les comarques de Barcelona, l’impacte negatiu és de 28.249 milions d’euros.

L’Ajuntament de Manresa ha editat una publicació que recull el grau d’afectació de la Covid-19 en la facturació de l’any 2020 de les societats mercantils del Bages. Entre les principals conclusions, l’estudi estima que l’impacte de la Covid-19 en la facturació del teixit empresarial de la comarca és de 613,1 milions d’euros, dels quals 210,6 milions corresponen a empreses amb seu a Manresa. En el global de la demarcació de les comarques de Barcelona, l’impacte negatiu és de 28.249 milions d’euros.

 

Els 613,1 milions representen una caiguda en la facturació de les empreses del Bages del 9,3% respecte del volum de negocis de l’exercici 2019; mentre que els 210,6 milions de Manresa representen una disminució del 9,7%, i els 28.249 milions de la demarcació de Barcelona, un 10,1%.

 

Per sectors, l’impacte de la Covid-19 en el sector primari és de -34,6 milions d’euros; en el sector secundari és de -293,6 milions d’euros; en la construcció és de -28,9 milions d’euros, i en el sector serveis és de -256,0 milions d’euros. Dins el sector secundari, destaca l’impacte de la Covid-19 en la indústria del metall, amb una disminució de la facturació de 174,2 milions d’euros, mentre que dins del sector serveis destaca l’impacte en el comerç a l’engròs (-104,8 milions d’euros) i en el comerç al detall (-36,4 milions d’euros).

 

Amb la publicació, Manresa i el Bages compten ara amb una estimació quantitativa de l’impacte de la pandèmia, una informació que serveix per tenir una fotografia real de la situació econòmica que ha generat la Covid-19, bàsica a l’hora d’encarar les polítiques que caldrà elaborar per fer front a la crisi econòmica i social que ha deixat el coronavirus. A més, els registres mercantils de l’exercici 2020 no estaran disponibles fins al segon trimestre del 2022, amb la qual cosa, poder disposar ja ara d’aquestes dades s’ha cregut oportú i necessari des de l’Ajuntament de Manresa.

 

L’estudi s’ha elaborat a partir de les dades econòmiques de la comarca del 2018 (darrer any tancat) i de l’estimació de les dades econòmiques de 2019 (aplicant a l’any la taxa de variació de l’economia catalana de l’Institut d’Estadística de Catalunya). També es nodreix de l’estudi ‘Previsió impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada de la província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la Covid-19. Any 2020’, del Laboratori AQR de la Universitat de Barcelona.

 

La publicació ha estat elaborada per l’Observatori de l’Ajuntament de Manresa i ha comptat amb la col·laboració de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

 

Podeu veure l’estudi complet en aquest enllaç.