Coronavirus

Què és?

Què és el coronavirus?

Els coronavirus són una extensa família de virus que poden causar malalties tant en animals com en humans. En els humans, se sap que diversos coronavirus causen infeccions respiratòries que poden anar des del constipat comú fins a malalties més greus.

El coronavirus Covid-19 és el que s'ha descobert més recentment ja que es va detectar per primera vegada a Wuhan (Xina) el desembre de 2019.

Com es transmet?

Com actua el coronavirus i com hi reacciona el nostre sistema immunitari?

Una aclaridora classe magistral de deu minuts sobre com actua el coronavirus i com s’ha de combatre
La farmacèutica Maria Cosp explica com la Covid-19 ens infecta l'organisme i com hi reacciona el nostre sistema immunitari (Vilaweb)