Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /webs/manresa/manresa.cat/index.php on line 421 Serveis - Coronavirus

Coronavirus

Serveis

L’ Administració Municipal s’estructura en un àmbit de Gerència i un àmbit de Serveis.

La Gerència és l’àmbit superior de l’estructura administrativa, amb dependència directa de l’Alcalde i amb funcions de suport a l’Alcalde i l’Equip de Govern, així com de responsabilitat sobre l’execució per part dels serveis de les directrius que aquests puguin donar.

El Servei planifica, gestiona i avalua el conjunt de programes, projectes, serveis, i equipaments que conformen el conjunt d’un àmbit sectorial específic de la política municipal. La direcció correspon al/la Cap de Servei, que depèn jeràrquicament del/dela regidor/a de l’àmbit a que estigui escrit, i en coordinació amb el/la Gerent municipal.

L’Organigrama funcional defineix l’organització de l’Administració Municipal, les unitats departamentals en què s’estructura, les funcions i competències i els llocs de treball que les integren, així com les relacions horitzontals i verticals. L’Organigrama funcional té la seva pròpia lògica interna sense ser un reflex exacte de les competències delegades definides al Cartipàs municipal i és independent del mateix.

Els serveis que trobareu en aquest apartat de la web estan pensats des del punt de vista de l'usuari, per tal de facilitar la cerca dels continguts i, és per això, que no constitueixen un reflex exacte de l'organigrama funcional ni de les competències delegades definides al Cartipàs municipal.