Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /webs/manresa/manresa.cat/index.php on line 421 Bases per a la reconstrucció social i econòmica - Coronavirus

Coronavirus

Bases per a la reconstrucció social i econòmica

Tots els grups municipals (ERC, JxM, PSC, FEM i Cs) van signar el dia 11 de maig de 2020 el document, amb el títol Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que recull les prioritats i la tipologia de mesures que caldrà posar en marxa per pal·liar les greus repercussions de la pandèmia en tots els àmbits de la vida ciutadana. 
El document també preveu establir una taula de seguiment permanent, amb els grups polítics i agents socials.

El pla es desglossa en els següents àmbits:

-Àmbit social: S’apunta la necessitat que cap persona ni família no es quedi al marge de les ajudes socials i establir els mecanismes necessaris per dotar la ciutadania de recursos per empoderar-se. També cal tenir en compte les persones en situació irregular i adoptar mesures per donar resposta a les necessitat d’habitatge social i assequible.

-Àmbit d’infància, joventut i persones grans: D’acord amb el document, caldrà continuar vetllant perquè cap infant no deixi de tenir un àpat saludable diari; lluitar contra la bretxa digital i que tots els infants puguin seguir el curs escolar correctament; promoure activitats de participació per a joves; establir mesures per garantir possibilitats d’emancipació i recerca d’ocupació per a aquest col·lectiu; i pel que fa a les persones grans i amb discapacitat, apostar i prioritzar serveis bàsics d’atenció domiciliària, integració social i sanitària d’aquest col·lectiu.

-Àmbit laboral i foment de l’ocupació. El document fa incidència en la necessitat de reforçar les polítiques actives d’ocupació, vetllar perquè no disminueixin els recursos d’altres administracions i augmentar els propis i prioritzar l’ocupació sostenible. El pla també haurà  d'incloure mesures en tots els sectors ecònomics: industrial, el  comerç, la petita empresa, els autònoms, les cooperatives, la  restauració... perquè hem d'intentar que cap negoci tanqui ni es  destrueixin llocs de treball.

-Àmbit econòmic i fiscal. Entre altres mesures, es remarca la necessitat d’adoptar les accions necessàries per evitar la destrucció de llocs de treball i tirar endavant modificació de taxes o flexibilització del pagament dels tributs, estudi de mesures pel que fa a taxes industrials, etc

-L’Ajuntament com a eina d’impuls econòmic. Al document, el consistori mostra la seva disposició a no aturar les inversions previstes per a aquest any, per ajudar a la reactivació econòmica. També recorda que l’impacte pressupostari de la crisi sanitària pel que fa als serveis municipals està calculat, fins ara, en un milió d’euros i que l’Ajuntament ja s’ha compromès a mantenir els pagaments a les empreses proveïdores de serveis amb la finalitat que no executin ERTOs. El pla preveu mantenir la reducció del pagament a proveïdors i esmenta la necessitat de revisar el pressupost i el Pla d’Actuació Municipal.

-La funció pública i l’administració local. El document consensuat parla de la necessitat de buscar nous models de gestió pública per millorar l’eficàcia i eficiència, i oferir millor servei a la ciutadania. Flexibilitzar l’organització administrativa, fomentar la transversalitat entre serveis, i promoure un model d’administració relacional, amb ciutadania i agents socials com a part activa de l’organització municipal, amb canals d’interlocució permanent.

-Els espais de treball municipals i les promocions públiques d’habitatge. Per garantir la salut i la distància social del personal de l’Ajuntament caldrà revisar a fons les dependències municipals per assegurar que són espais adequats i saludables, amb una especial incidència en aquells espais destinats a l’atenció al públic, i replantejar els mecanismes d’atenció telemàtica. Igualment, en les promocions públiques d’habitatge caldrà fer èmfasi en aconseguir espais polivalents, assolellats i ben ventilats.

-La cultura, l’esport i el lleure. El pla esmenta la necessitat de dur a terme polítiques públiques que ajudin el potent sector cultural manresà, molt ben posicionat al país, a resistir i superar la crisi, i que es posi al centre de l’actuació municipal garantir la igualtat d’accés a la cultura. En l’àmbit esportiu, es parla de la necessitat de promoure polítiques inclusives, atès que l’esport és una eina fonamental de salut física i emocional i d’inclusió i cohesió social. Igualment,  caldrà vetllar per donar suport al ric teixit associatiu, cultural i esportiu manresà.

-Àmbit de l’espai públic i la mobilitat. El pla considera primordial posar les persones al centre de les politiques urbanes i de mobilitat. La distància social serà a partir d’ara un element imprescindible a tenir en compte, a l’espai urbà i al transport públic, i caldrà esmerçar esforços per adequar espais  per a vianants, crear zones d’atractivitat social i econòmica, etc. Igualment, vetllar per la qualitat de les zones verdes i pel compliment de les mesures al transport públic.

-Àmbit sanitari. Després de la bona coordinació entre les diverses institucions sanitàries durant la crisi, el pla esmenta la necessitat de fer una anàlisi de la situació sanitària a Manresa i definir els protocols d’actuació i de coordinació per a casos de rebrots. Igualment, caldrà redefinir les polítiques de salut assistencial cap a polítiques que promoguin els determinants de la salut.

-Àmbit emocional. El document esmenta la necessitat de plantejar accions de resposta davant els efectes devastadors que han tingut per a la salut mental i emocional de les persones aquesta crisi (persones que han perdut éssers estimats sense poder acomiadar-se’n, famílies vulnerables confinades en habitatges molt reduïts, etc).

-Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes. El pla reconeix la tasca del voluntariat durant les darreres setmanes i esmenta la imprescindible col·laboració solidària de tota la ciutadania per fer front a situacions que aquesta crisi. La intenció serà mantenir, consolidar i incentivar el voluntariat, una part del qual ha gestionat el propi Ajuntament des de l’inici de la pandèmia.