Govern obert i transparència

Concurs Idees emprenedores i Pla d'empresa "Idees joves"

El Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa, que aquest any celebra la seva XV edició, vol desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la realització del pla de d’empresa.

Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que participin en el programa IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa o d’un centre educatiu ubicat a Manresa que hagués participat a la jornada IFEST convocada per Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

Les propostes podran presentar-se com a màxim fins al 26 d’abril del 2019 

Les idees i els plans d'empresa hauran de versar obligatoriament en un dels dos reptes següents:

- Repte 1. Smart City. Com lluitar contra els efectes adversos del canvi climàtic amb eines intel·ligents

- Repte 2. Vida saludable. Com fomentar els hàbits de vida saludable per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Manresa

La sol·licitud i/o treball podrà presentar-se a través de mitjans electrònics (seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa) o bé mitjançant sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Manresa,  així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Els premis seran els següents:

A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa 

Categoria Batxillerat i Cicles Formatius:

Premi millor idea empresarial REPTE 1:300€

Premi millor idea empresarial REPTE 2:300€

Categoria Batxillerat:

Premi millor pla de viabilitat REPTE 1::300€

Premi millor pla de viabilitat REPTE 2: 300€

Premis especials (categoria Batxillerat i Cicles Formatius):

Premi al projecte més innovador: 100€

Premi al projecte més ben treballat:100€

A atorgar per la Federació de Cooperatives de treball Associat de Catalunya

Premi al millor projecte cooperatiu *: Xec per valor 150€ a gastar en qualsevol cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya.