Govern obert i transparència

Volum econòmic segons procediment

A continuació es detalla el volum econòmic de les adjudicacions segons la tipologia de procediment de contractació. Inclou les adjudicacions fetes cada any en còmput anual.

2020

2019

2018

2017

2016