Govern obert i transparència

El Ple de la Corporació

El ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 25 regidors, escollits en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019. 

Actualment el consistori té la composició següent:

 • 8 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 • 8 regidors de Junts per Manresa (JxM)
 • 4 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP)
 • 3 regidors de Fem Manresa
 • 2 regidors de Ciudadanos de Manresa (Cs)

Correspon al ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi.

Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

 • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
 • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
 • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
 • La creació i implementació de nous serveis municipals.