Govern obert i transparència

Entitats i organismes amb participació municipal

Un cop constituït el nou Ajuntament es nomenen els representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats, fundacions, consorcis, associacions, que requereixin representació municipal.

Feta aquesta designació per acords de ple la representació és la que consta en els documents adjunts.