Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments en tràmit d'aprovació definitiva

Actualment no hi ha cap ordenança en tràmit d'aprovació defiinitiva.