Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

Formulari d'adhesió al Pla

Adhesió al "Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa"

Tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Manresa (ERC, JxM, PSC, FEM i Cs) van subscriure l'11 de maig de 2020 les Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que recull les prioritats i la tipologia de mesures que caldrà posar en marxa per pal·liar les greus repercussions de la Covid-19 en tots els àmbits de la vida ciutadana.

Amb la finalitat de potenciar la participació i la implicació de la ciutadania per poder assolir els objectius que es plantegen, es convida a la ciutadania, les entitats, les empreses, associacions i altres col·lectius que s'adhereixin al Pla.

Informació bàsica sobre protecció de dades

De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:

  • Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa Plaça Major, 1 08241 Manresa | Tel. 93 878 23 00 | www.manresa.cat
  • Finalitat del tractament: Adhesió al Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa
  • Legitimació: El tractament és necessari per tramitar l'adhesió al Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa d'entitats, empreses, associacions, altres col·lectius i persones a títol individual.
  • Persones destinatàries: Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte aquells casos on hagueu autoritzat la publicació del vostre nom com a persona adherida al Pla.
  • Termini de conservació de les dades: Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del procediment administratiu el termini que indiqui la legislació vigent
  • Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, accedint al tràmit que trobareu a www.manresa.cat/lpd
  • Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.manresa.cat/lpd