Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

13. Seguiment del Pla i transparència

41.470,00 €

 • check
  1. Activar un nou espai sobre la Covid-19 a la web municipal.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  2. Impulsar eines per rebre propostes de la ciutadania.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  3. Contractar un/a tècnic/a municipal per fer el seguiment del Pla de Reconstrucció.
  Completada - Pressupost: 41.000,00 €
 • check
  4. Constituir una taula de seguiment del Pla amb els agents implicats.
  Completada - Pressupost: 470,00 €
 • check
  5. Fer una calendarització i una avaluació de les mesures del Pla.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  6. Articular un mecanisme de seguiment permanent del Pla amb els grups municipals.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  7. Establir un canal de comunicació periòdic amb el conjunt de la ciutadania per informar sobre els resultats del Pla.
  Completada - Pressupost: Recursos interns

Digue'ns la teva opinió

Ens agradarà coneixer-la