Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

1. Àmbit social

1.099.274,48 €

 • check
  1. Distribuir les targetes moneder.
  Completada - Pressupost: 66.300,00 €
 • check
  2. Activar el servei de menjar a domicili.
  Completada - Pressupost: 30.048,00 €
 • check
  3. Reorientar del servei de menjador social.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  4. Reforçar els recursos de la Plataforma d’aliments.
  Completada - Pressupost: 58.416,67 €
 • check
  5. Instal·lar 156 comptadors solidaris d'aigua.
  Completada - Pressupost: 28.813,44 €
 • check
  6. Activar el seguiment telefònic a persones en atenció domiciliària.
  Completada - Pressupost: 112.726,56 €
 • check
  7. Ampliar el servei de teleassistències.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  8. Posar en marxa el servei d’alberg social.
  Completada - Pressupost: 64.757,00 €
 • check
  9. Oferir el servei de dutxes i de bugaderia social.
  Completada - Pressupost: 1.326,00 €
 • check
  10. Suspendre temporalment les quotes centres educatius municipals.
  Completada - Pressupost: 383.939,95 €
 • check
  11. Oferir connectivitat i ordinadors per a escolars.
  Completada - Pressupost: 31.438,00 €
 • check
  12. Reforçar el suport assistencial i sanitari a les residencials de Manresa.
  Completada - Pressupost: 17.350,00 €
 • check
  13. Oferir places residencials d'estada temporal per a persones sense llar.
  Completada - Pressupost: Recursos alberg social
 • check
  14. Ajornar el pagament de lloguers dels habitatge de l'empresa municipal FORUM.
  Avançada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  15. Ampliar les beques al Conservatori i Escola de Música.
  En procés - Pressupost: Pendent de valoració
 • check
  16. Establir els mecanismes necessaris per dotar la ciutadania de recursos i d’instruments per empoderar-se i poder viure vides dignes.
  En procés - Pressupost: Recursos interns
 • check
  17. Facilitar l'acompanyament social a les persones més vulnerables i en risc d'exclusió social perquè puguin obtenir els recursos necessaris per fer front a les necessitats, agreujades que la crisi sanitària els ha provocat.
  Avançada - Pressupost: 55.144,00 €
 • check
  18. Adoptar mesures per fer front a la forta demanda històrica d’habitatge social i assequible.
  En procés - Pressupost: Recursos interns
 • check
  19. Impulsar el nou projecte «Estius educatius» per a 240 nens i nenes de primària i d’ESO amb risc d’exclusió social.
  Completada - Pressupost: 20.000,00 €
 • check
  20. Organitzar un servei d’orientació per a persones que tenen dificultats econòmiques i d’endeutament.
  Iniciada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  21. Obrir l’oficina de suport per sol·licitar el nou Ingrés Mínim Vital (IMV).
  Completada - Pressupost: 38.414,62 €
 • check
  22. Oferir ajudes econòmiques a les famílies amb fills fins a 12 anys a càrrec que han de tenir cura d'ells durant el confinament o la quarentena.
  Iniciada - Pressupost: 135.000,00 €
 • check
  23. Realitzar un pla d'actuació per a la inclusió social dels joves migrats sols.
  Iniciada - Pressupost: 42.100,24 €
 • check
  24. Adequar l'espai de la plataforma d'aliments.
  Avançada - Pressupost: 13.500,00 €

Digue'ns la teva opinió

Ens agradarà coneixer-la