Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

Taula de seguiment del Pla

La Taula de Seguiment del Pla local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa és l'organ encarregat de vetllar pel compliment de les mesures incloses al Pla i proposar-ne de noves per avançar en la recuperació social i econòmica de la ciutat i de pal·liar les greus repercussions de la Covid-19 en tots els àmbits de la vida ciutadana.

Sessió constitutiva (22/7/2020)

La sessió de constitució de la Taula es va fer el 22 de juliol de 2020, al Museu de la Tècnica, amb la participació de representants del govern municipal i dels grups polítics amb representació al consistori, així com una cinquantena d’entitats i organitzacions de l’àmbit econòmic i social de la ciutat, del món del lleure, dels consells municipals sectorials, d’institucions de l’àmbit sanitari, universitari i professional i també de les empreses municipals. Aquí podeu escoltar l'àudio de la sessió:

Sessió de balanç i de seguiment del Pla (25/3/2021)

El 25 de març de 2021, davant dels condicionants imposats per la situació de la pandèmia de la Covid-19, es va celebrar una nova sessió de la Taula de Seguiment en format telemàtic en la qual hi van participar una trentena d'entitats. La reunió va servir per fer balanç del Pla, revisar les propostes plantejades en la sessió constitutiva del 22 de juliol i plantejar nous projectes i noves oportunitats per a la ciutat.

(-> Fent clic a l'enllaç podreu accedir al document de la presentació a la Taula de Seguiment, en el qual trobareu les respostes a les propostes plantejades a la reunió del 22 de juliol).

La Taula de Seguiment del Pla local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa s’emmarca, formalment, en el màxim òrgan de participació ciutadana: el Consell de Ciutat. Les seves finalitats són estudiar, debatre, assessorar i fer el seguiment de les actuacions i, en general, de les polítiques municipals orientades a fer front a la greu crisi econòmica i social causada per la pandèmia de la Covid-19. Així, el principal òrgan de participació de la ciutat es posa al servei de la ciutadania articulant una taula de treball per impulsar mesures i fer un seguiment del Pla de Reconstrucció.