Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

Documentació

El dia 11 de maig de 2020 es va signar oficialment l’acord per donar resposta a la pandèmia de la Covid-19 a l’Ajuntament de Manresa, consensuat entre tots els grups municipals (ERC, JxM, PSC, FEM i Cs). El document, amb el títol "Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa", recull les prioritats i la tipologia de mesures que caldrà posar en marxa per pal·liar les greus repercussions de la pandèmia en tots els àmbits de la vida ciutadana.

A banda d'aquest document, també s'elaboren informes periòdics de seguiment del Pla que es presenten mensualment als Plens municipals i que recullen les últimes mesures adoptades dins de cada un dels tretze àmbits en què s'organitzen.

Altres documents que s'han elaborat han estat un estudi sobre l’impacte de la covid-19 sobre el teixit empresarial del Bages i un altre que analitza les conseqüències de la pandèmia en les àrees comercials del Centre Històric i del Passeig-Guimerà en la primera fase i en la segona fase del confinament. Al desembre també s'han presentat els resultats d'una enquesta a la ciutadania per avaluar les conseqüències que la covid-19 ha tingut en els àmbits social, laboral, econòmic, emocional i de la salut.

També es recull en aquest apartat un resum de les propostes plantejades en les reunions de la Taula de Seguiment, que es va constituir el 22 de juliol de 2020 en un acte celebrat al Museu de la Tècnica, i un altre document que inclou les respostes a aquestes propostes que es va presentar en una nova reunió el 25 de març de 2021.