logo pam

Pla d'actuació municipal

2.5.2.2. Redactar i aprovar el Pla de Joventut 2022-2025
0%

Estat d'execució: Pendent (0%)
Servei: Serveis socials, sanitat i programes
Tema: Infància i joventut
Regidoria: Regidoria d'Infancia, Joventut i Persones Grans
Regidor/a: Rosa M. Ortega Juncosa
Anys execució: 2022
Plans vinculats:
  • Pla de joventut 2018-2021
Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  08 - Treball decent i creixement econòmic
  10 - Reducció de les desigualtats
  16 - Pau, justícia i institucions sòlides
  17 - Aliança per a assolir els objectius