logo pam

Pla d'actuació municipal

2.3.2.5. Treballar a partir de les eines de planejament per poder disposar de parcel·les grans
5%

Revisar el planejament i fer-lo més flexible per tal que si es capten empreses grans hi hagi grans parcel·les industrials a la ciutat. 

Estat d'execució: Iniciada (5%)
Servei: Territori. Urbanisme
Tema: Urbanisme
Regidoria: Regidoria d'Urbanisme i Mobilitat
Regidor/a: David-Aaron Lopez i Martí
Anys execució: 2020,2021,2022,2023
Agents implicats:

Ajuntament

Plans vinculats:
  • Pla de projecció exterior de Manresa 2015-2022
Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  08 - Treball decent i creixement econòmic
  09 - Indústria, innovació i infraestructures
  11 - Ciutats i comunitats sostenibles