Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Pagament de tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Un cop el ciutadà ha rebut el calendari fiscal amb els tributs a pagar, aquest/a pot sol·licitar el pagament dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva mitjançant una quota fixa mensual durant els mesos de gener a novembre sense pagar interessos
 • Quan es fa?: En qualsevol moment de l'any. Si es demana abans del dia 15, l'efectivitat serà per al mes següent.
 • Cost del servei: No té cap cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: 1 mes des de la presentació de la sol.licitud, tot i que el servei es compromet a resoldre-ho en un termini inferior.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de 6 mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense que s'hagi comunicat la concessió, es podrà entendre desestimat als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.
 • Última revisió: 31/05/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La persona titular dels tributs de venciment periòdic o el representant acreditat
 • Representant:

Requisits

 • Les quotes mensuals es cobraran durant els mesos de gener a novembre i l'import mínim de cadascuna és de 20€.
 • Els pagaments s'hauran de domiciliar.
 • L’impagament de dues quotes implicarà l’anul·lació del pla de pagament.
 • Es pot demanar per tributs de venciment periòdic (padrons fiscals).
 • Aquest sistema de pagament es prorrogarà per anys posteriors, a no ser que s'hi renunciï expressament.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • 93 878 24 43 / 93 878 23 60
  Mitjà: Telèfon
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • http://www.manresa.cat/calendarifiscal
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 36
  Mitjà: Fax

 • A qualsevol oficina de correus adreçant la sol·licitud a OAT, plaça Major, 6, baixos
  Mitjà: Correu ordinari

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Articles 44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació
 • Resolució d'Alcaldia núm. 10.944 de 19 de desembre de 2011que regula l'atorgament de fraccionaments i ajornaments.

Més informació

 • Telèfons: 93 878 24 43 / 93 878 23 60: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat