Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
  És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,...
  La base de l'impost es calcula segons el valor cadastral del sòl.
  En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost.
  En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat).
 • Quan es fa?: * Transmissions Intervius (compra-vendes, permutes, etc...): Els subjectes passius tenen 30 dies hàbils des de la data de l'escriptura.
  * Transmissions mortis-causa (herències): 6 mesos des de la data de defunció. Si es vol prorrogar aquest termini s'ha de demanar per escrit abans de finalitzar el termini dels 6 mesos des de la data de defunció.
 • Cost del servei: No té cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: Tant si el tràmit es fa presencialment com per internet la resolució és immediata.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: L'administració disposa de 4 anys per a revisar l'autoliquidació.
 • Última revisió: 28/02/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:
 • Autoritzat/da:

Com es fa

 • Oficina d’Atenció Tributària (OAT) Plaça Major, 6.
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 8:30h a 14h. Horari d'estiu: de l' 1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • http://www.ajmanresa.cat/plusvalua
  Mitjà: Internet

 • Oficina d’Atenció Tributària (OAT) Plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Fotocòpia de l’escriptura on consta la transmissió.
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

Més informació

 • Telèfons 93 878 24 43: Dilluns de 8:30h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 8:30h a 14h. Horari d'estiu: de l' 1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h
 • https://www.ajmanresa.cat/php/plusvalua/simulacio/index.php?parent=94&area=2&id_menu=1292 Simulador de plusvàlua:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat