Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Bonificació de l'IBI per famílies nombroses

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Bonificació en el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses.
  Les famílies nombroses podeu obtenir una bonificació si l'immoble és l'habitatge habitual, en sou propietàries i en funció de la vostra renda. Per aquest any 2013 les persones que teníeu la bonificació concedida l'haureu de tornar a demanar.
 • Quan es fa?: -Es pot sol.licitar durant el període voluntari de pagament de l'IBI i fins un mes després. Vegeu el calendari del contribuent per saber els terminis de pagament.
  -Si es sol.licita en qualsevol moment posterior, la concessió tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol.licitud.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: 6 mesos (art. 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), tot i que el servei es compromet a resoldre en el termini de 30 dies.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat segons DA 1a. U.68 del RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació de tributs
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • Tenir el títol de família nombrosa i que el nivell de renda anual de la família no superi els límits establerts a l'Ordenança reguladora de IBI

Com es fa

 • Oficina d'Atenió Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • carpeta ciutadana
  Mitjà: Internet

 • A qualsevol oficina de correus adreçant la documentació a l'OAT, plaça Major, 6, baixos
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Títol de família nombrosa
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Autorització a l'Ajuntament per part dels membres de la família per a fer la consulta de les dades d'IRPF davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

Normativa

 • Article 74 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
 • Article 6 de l'Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l'IBI

Més informació

 • Telèfons: 93 878 24 43 / 93 878 23 29: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat