Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol·licitud de participació al premi Muncunill Roca

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: En memòria de l'artista manresà Climent Muncunill Roca, la seva família Muncunill Roca i l'Ajuntament de Manresa convoquen el Premi anomenat Muncunill Roca, adreçat a joves creadors, menors de 30 anys. En cada convocatòria es definirà la tècnica artística que premia (pintura, dibuix, murals, obres que incorporin processos digitals en la seva realització, instal·lacions, vídeocreació).

  La convocatòria d'aquest Premi serà anual
 • Quan es fa?: Durant el primer trimestre de l'any
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Cultura
 • Termini màxim de resolució: 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud, en cas que no s'especifiqui a les Bases
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 30/04/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona menor de 30 anys
 • Representant:

Requisits

 • Les obres s'hauran de presentar al Museu Comarcal de Manresa - Via Sant ignasi, 40 - 08241 de Manresa - Informació i horaris Tf. 93 874 11 55 o e-mail : museu@ajmanresa.cat
 • Els que s'especifiquin a les Bases reguladores

Com es fa

 • Oficina de l'OAC
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Horari : de dilluns a divendres de 9 mati a 8 vespre Horari d'estiu: Juliol de 9 mati a 7 tarda - Agost de 9 mati a 14 h migdia - Primera quinzena de setembre de 9 mati a 7 tarda

Documentació a aportar

Normativa

 • Les bases específiques reguladores del premi
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la llei General de Subvencions
 • Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals
 • Bases d'execució del pressupost
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Més informació

 • Departament de Cultura, El Casino, Passeig Pere III, 27 Tel 93 875 34 10: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat