Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol·licitud de participació en el concurs de fotografia de viatge "Viatgers Manresans"

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la sol.licitud per participar en el concurs de fotografia de viatge "Viatgers Manresans", que s'organitza per fomentar la creació i la difusió fotogràfica
 • Quan es fa?: Entre el juliol i el setembre de cada any.
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Cultura
 • Termini màxim de resolució: 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud, en cas que no s'especifiqui a les Bases
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 12/05/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Fotògrafs amateurs i professionals i als viatgers fotògrafs en general
 • Representant:

Requisits

 • Es podran presentar un màxim de tres obres per autor.
 • El format serà de 40 x 50 cn en vertical, muntades sobre paspartú. La tècnica serà lliure. La temàtica ha de ser fotografia de viatge. Les mides de la imatge seran lliures.
 • No s'acceptaran obres el contingut de les quals pugui ofendre, ferir o danyar els sentiments o creences de tercers

Com es fa

 • Departament de Cultura, El Casino, Passeig Pere III, tel. 93 875 34 10
  Mitjà: Presencialment
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Documentació a aportar

Normativa

 • Les Bases específiques reguladores del concurs
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la llei General de Subvencions
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals
 • Bases d'execució del Pressupost
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Més informació

 • Departament de Cultura, el Casino, Passeig de Pere III, 27 tel. 93 875 34 10: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat