Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol·licitud de participació en el concurs fotogràfic memorial Modest Francisco

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la sol.licitud per participar en el concurs fotogràfic memorial Modest Francisco.
 • Quan es fa?: El període de presentació serà entre novembre i desembre.

  Es un concurs biennal.
 • Cost del servei: Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud, en cas que no s'especifiqui a les Bases
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu.
 • Última revisió: 12/05/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona interessada que vulgui participar en el concurs.
 • Representant:

Requisits

 • Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres a cadascun dels dos temes: Tema lliure i tema El Nen.
 • Les obres han de ser inèdites a Manresa i no premiades en cap altre concurs.
 • El format fotogràfic mínim serà 18 x 24 cm o equivalent. Les fotografies es presentaran sobre cartolina o base rígida de 40 x 50 cm vertical

Com es fa

 • Departament de Cultura, El Casino, Passeig Pere III, Tel. 93 875 34 10
  Mitjà: Presencialment
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Documentació a aportar

Normativa

 • Les Bases específiques regualdores de cada Premi
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la llei General de Subvencions
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals
 • Bases d'execució del Pressupost
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
 • Bases d'execució del Pressupost
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Més informació

 • Departament de Cultura, El Casino, Passeig Pere III, 27, tel. 93 875 34 10: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat