Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Inspecció Tècnica d'Edificis

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Tràmit a través del qual les persones propietàries d'edificis amb antiguitat superior a 40 anys, n'acrediten l'estat de conservació.
 • Quan es fa?: Quan correspongui segons l'edat de l'edifici. En horari de dilluns a dijous de 08.30 a 18.00 hores i divendres de 08.30 a 15.00 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'activitats econòmiques (OAE) a plaça Major, 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 08.30 a 17.00 hores, durant el mes d'agost, de 08.30 a 14.00 hores.
 • Cost del servei: No es fixa taxa.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Habitatge i Rehabilitació
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és de TRES MESOS des de la data de presentació de la sol.licitud en el Registre General de l'Ajuntament (art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i les Modificacions introduïdes amb la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: El contingut de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici serà determinant per fixar les mesures que cal adoptar en cada cas i en funció de les possibles deficiències estructurals que es constatin en l'edificació.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho ha de demanar la persona propietària de l'edificació.
 • Representant: En cas que el propietari sigui una persona jurídica, es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • Ser propietari d'un edifici que tingui una antiguitat igual o superior a 40 anys
 • Consultar règim especial contingut a la disposició transitòria de l'Ordenança municipal de regulació del Deure de Conservació dels Edificis.

Com es fa

 • OAE. Plaça Major, 1. Manresa.
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 08:30h a 14h.

Documentació a aportar

 • Instància
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Informe de la inspecció tècnica vigent, emès per tècnic competent, on quedi reflectit l'estat de seguretat de l'edifici
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • (Opcional) Per completar l'informe en cas necessari: Annex de la descripció del sistema envoltant
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • (Opcional) Per completar l'informe en cas necessari: Annex de deficiències detectades
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • (Opcional) Per completar l'informe en cas necessari: Annex de la relació i qualificació de les deficiències detectades
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.
 • Decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment, rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. Disposició transitòria per l'aplicació el Decret 187/2010 que deroga.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, Text refós de la Llei estatal del sòl.
 • Decret legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Ordenança municipal de regulació del deure de conservació dels edificis.
 • Decret legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Normativa legal i reglamentària vigent en matèries urbanística, d'habitatge i de règim local general.

Més informació

 • Concertar dia i hora per ser informat particularment al telèfon 010: de dll a dv de 9 a 14 hores

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat