Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Queixes i suggeriments

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Qualsevol persona pot fer arribar a l'Ajuntament queixes, suggeriments o consultes referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, qualitat dels serveis, i d'altres de competència municipal.
  Resten fora de l’abast d’aquest tràmit:
  - Les al.legacions o altre tipus d’actuacions ciutadanes vinculades a expedients administratius en curs.
  - Les denúncies i tota mena de sol.licituds relacionades amb l'exercici del dret de petició que contempla l'article 29 de la Constitució espanyola.
 • Quan es fa?: En qualsevol moment.
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: Els escrits de queixa són contestats per l'Ajuntament per escrit en el termini d'un mes. No són contestats els escrits que fan referència a deficiències que poden ser corregides per l'administració municipal de forma pràcticament immediata.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: L'ús del dret d'expressar una queixa no implica necessàriament la resolució del problema que l'hagi motivada.
 • Última revisió: 09/11/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona
 • Representant: Representant legal

Requisits

 • La persona que formula la queixa o suggerimen s'ha d'identificar.

Com es fa

 • OAC. Plaça Major 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • 010
  Mitjà: Telèfon
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet
  Horari: Tot l'any

 • Mitjà: Correu electrònic

Documentació a aportar

 • Imatge 1
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Imatge 2
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Imatge 3
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978.
 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 • Reial Decret 772/1999, de 7 de maig, mitjançant el qual es regula la presentació de sol•licituds, escrits i comunicats davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d’originals, i el règim de les oficines de registre.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i de l’article 3.2 e) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment aquesta llei.
 • Reglament de Participació ciutadana.
 • Real Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.

Més informació

 • 010: De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores (de l’1 de juliol al 15 de setembre de 9:00 a 19:00 hores i el mes d’agost de 9:00 a 14:00 hores)
 • http://www.manresa.cat: Tot l'any

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat