Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Queixes i suggeriments

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Qualsevol persona pot fer arribar a l'Ajuntament queixes, suggeriments o consultes referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, qualitat dels serveis, i d'altres de competència municipal.
  Resten fora de l’abast d’aquest tràmit:
  - Les al.legacions o altre tipus d’actuacions ciutadanes vinculades a expedients administratius en curs.
  - Les denúncies i tota mena de sol.licituds relacionades amb l'exercici del dret de petició que contempla l'article 29 de la Constitució espanyola.
  En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, caldrà posar una persona física que el representi.
 • Quan es fa?: En qualsevol moment.
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: Els escrits de queixa són contestats per l'Ajuntament per escrit en el termini d'un mes. No són contestats els escrits que fan referència a deficiències que poden ser corregides per l'administració municipal de forma pràcticament immediata.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: L'ús del dret d'expressar una queixa no implica necessàriament la resolució del problema que l'hagi motivada.
 • Última revisió: 27/03/2018

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona
 • Representant: Representant legal. Es obligatori quan l'interessat és una persona jurídica.

Requisits

 • La persona que formula la queixa o suggerimen s'ha d'identificar.

Com es fa

 • OAC. Plaça Major 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • 010
  Mitjà: Telèfon
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet
  Horari: Tot l'any

 • Mitjà: Correu electrònic

Documentació a aportar

 • Imatge 1
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Imatge 2
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Imatge 3
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978.
 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 • Reial Decret 772/1999, de 7 de maig, mitjançant el qual es regula la presentació de sol•licituds, escrits i comunicats davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d’originals, i el règim de les oficines de registre.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i de l’article 3.2 e) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment aquesta llei.
 • Reglament de Participació ciutadana.
 • Real Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.

Més informació

 • 010: De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores (de l’1 de juliol al 15 de setembre de 9:00 a 19:00 hores i el mes d’agost de 9:00 a 14:00 hores)
 • http://www.manresa.cat: Tot l'any

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat