Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Autorització sanitària activitats de tatuatge, pírcing, micropigmetació

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Autorització sanitària que regula les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any.
 • Cost del servei: L'Ordenança fiscal núm. 49 epígraf 3 tramitació autorització sanitària 80 €
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Sanitat
 • Termini màxim de resolució: El termini legal per resoldre és de tres mesos a partir de la data de presentació al registre de l'Ajuntament de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions)
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Silenci administratiu positiu (art. 43.2 de la LRJAP i modificacions)
 • Última revisió: 28/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: el titular de l'establiment
 • Representant: degudament autoritzat

Requisits

 • L'han de sol·licitar els establiments no sanitaris que es dediquen exclusivament a aquesta activitat, de manera exclusiva o conjuntament amb altres activitats (perruqueries, centres d'estètica, etc)

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: de dilluns a divendres de 09:00 h a 20:00 h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 h a 19:00 h i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h)

Documentació a aportar

 • Sol·licitud d'autorització sanitària
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI o NIF del titular
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Memòria descriptiva de l'activitat, de les inatal·lacions, dels materials a utilitzar, procediments de desinfecció dels materials i acreditació de la recollida de residus
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
 • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública
 • Llei 15/1990, de 9 de juliol, de Sanitat de Catalunya
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat