Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Escola d'art Matriculació

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Escola d'art Matriculació als cicles formatius oficials, en aquests moment l'oferta formativa és la següent:
  Cicle formatiu de grau mitjà d'art final de disseny gràfic
  Cicle formatiu de grau superior d'ilustració
 • Quan es fa?: Les preinscripcions es fan el mes de maig i les matricules el mes de juliol
 • Cost del servei: El que preveu l'ordenança fiscal núm. 31 per a l'any 2010 i són els següents:

  Cicle formatiu de grau mitjà d'art final en disseny gràfic - 513 €
  Cicle formatiu de grau superior d'il.lustració - 900 €
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Ensenyament
 • Termini màxim de resolució: Un cop acabat el període de matricula sortiran les llistes d'admesos i exclosos en el termini de 15 dies
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 03/06/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: si es major d'edat
 • Representant: els pares o tutors legals de l'alumne en cas de ser menor d'edat

Requisits

 • Cicles formatiu de Grau Mitjà: Amb una prova de caràcter específic els graduats en ESO amb aprovat els dos primers cursos de BUP o FP de 1r grau o dos cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics i amb una prova d'accés de caràcter específic i una de caràcter general els majors de 17 anys
 • Cicle Grau Superior: Amb prova d'accés de caràcter específic amb batxillerat o formació professional de 2n grau. Amb prova d'accés de caràcter específic i general els majors de 19 anys i els alumnes de 18 anys que hagin superat un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional. Accés directe aquelles alumnes amb batxillerat artístic i que hagin aprovat l'assignatura de fonaments de disseny i dues més d'entre les següents: dibuix tècnic, artístic, imatge o tècniques d'expressió plàstica o amb graduat en arts aplicades de l'àmbit de disseny gràfic

Com es fa

 • Escola d'Art de Manresa - c/ Infants, 2 Tel. 93 872 63 69
  Mitjà: Presencialment
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

Més informació

 • Escola d'Art de Manresa - c/ Infants, 2 Tel. 93 872 63 69: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat