Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Consell Municipal de la Immigració i la Interculturalitat

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: El Consell municipal de la Immigració i la Interculturalitat serveix com a plataforma de debat, informació, col.laboració entre entitats, organització de projectes compartits, aprofundiment en l'anàlisi de la realitat, facilitar la participació dels col.lectius d'immigrants i treballar tots aquells aspectes que facilitin la convivència ciutadana fomentant el diàleg intercultural.
 • Quan es fa?: Tot l'any
 • Cost del servei: gratuït
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperacio
 • Termini màxim de resolució: S'ha de resoldre en el termini de 3 mesos a partir de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre general de l'Ajuntament
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Silenci positiu
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Agents socials amb interès en la matèria
 • Representant: Entitats inscrites al registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Manresa
 • Representant: Persones amb rellevància i representació en l'àmbit sectorial
 • Representant: D'altres institucions públiques

Requisits

 • Els que s'estableixen al text Refós del reglament de Participació Ciutadana i a la seva modificació publicada en el BOP núm. 52 de 2 de març de 2009
 • Entitats inscrites al registre municipal d'entitats, l'objecte social de les quals, les seves finalitats o activitats estiguin relacionades amb l'àmbit d'actuació. Agents socials amb interès en la matèria (sindicats, empresaris, col·legis professionals). Persones d'especial rellevància i representació en l'àmbit sectorial. Representants d'altres institucions públiques.

Com es fa

 • Ctra. de Vic, 16 (Edifici Infants)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: dilluns de 9 h a 14 h i de 16,30 h a 19 h i de dimarts a divendres de 9 h a 14 h

 • OAC Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 9h a 20h

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
 • Text Refós del Reglament de Participació Ciutadana i la seva modificació publicada en el BOP núm. 52 de 2 de març de 2009
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Més informació

 • Drets de Ciutadania - crta. de Vic, 16 2n - Tel. 93 875 39 04: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat