Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Consell Municipal de Joves

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: La creació del Consell Municipal de Joves neix amb la finalitat d'impulsar la col.laboració i la coordinació entre les diferents entitats i col.lectius juvenils de la ciutat, tot recollint les iniciatives ciutadanes respecte les necessitats de la gent jove, establint canals idonis de debat i elaborant noves propostes de programes.
 • Quan es fa?: Tot l'any
 • Cost del servei: Gratuït
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Ensenyament
 • Termini màxim de resolució: S'ha de resoldrre en el termini de 3 mesos a partir de la data en què la sol.licitud hagi entrat al registre general de l'Ajuntament
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Silenci posititu
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Agents socials amb interès en la matèria
 • Representant: Entitats inscrites al registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament de Manresa
 • Representant: Persones amb rellevància i representació en l'àmbit sectorial
 • Representant: D'altres institucions públiques

Requisits

 • Els que s'estableixen al text Refós del Reglament de Participació Ciutadana i a la seva modificació publicada en el BOP núm. 52 de 2 de març de 2009
 • Entitats inscrites al registre municipal d'entitats, l'objecte social de les quals, les seves finalitats o activitats estiguin relacionats amb l'àmbit d'actuació. Agents socials amb interès en la matèria (sindicats, empresaris, col·legis professionals). Persones d'especial rellevància i representació en l'àmbit sectorial. Representants d'altres institucions públiques.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 20 h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 h i el mes d'agost de 9 a 14 h)

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
 • Text Refós del Reglament de Participació Ciutadana i la seva modificació publicada en el BOP núm. 52 de 2 de març de 2009.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Més informació

 • Departament d'Educació - crta. de Vic, 16 - 93 875 24 85: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat