Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicències temporals.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: La realització d'activitats i/o espectacles consistents en actuacions puntuals sense vocació de continuïtat com puguin ser: revetlles, festes populars o bé ampliacions puntuals de jornada o d'horari per a activitats privades legalment atorgades, requereixen d'atorització municipal. Aquest és el tràmit encaminat a la seva obtenció.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia de dilluns a divendres de 9 a 20 hores a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC).
 • Cost del servei: La taxa és de 114,80 euros (Ordenança fiscal número 11 epígraf 9.2).Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Promoció Econòmica
 • Termini màxim de resolució: Un mes.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: El silenci administratiu s'ha d'entendre estimatori, no obstant l'atorgament està condicionat al fet que es pugui respondre i garantir documentalment la seguretat de les persones. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La sol.licitud de la llicència s'ha de presentar amb una antelació mínima d'un mes, abans de la data d'inici de l'activitat.
 • Representant: De forma acreditada.

Requisits

 • La sol.licitud de la llicència s'ha de presentar per escrit i amb una antelació mínima d'un mes, abans de la data d'inici de l'activitat.
 • a) Descripció de l’acte a realitzar, amb indicació de les dates i els horaris, el nombre màxim d’espectadors i aforament previst, possible instal.lació de material auxiliar i, en el seu cas d’utilització d’efectes especials com pirotècnia o altres.
 • b) Contracte d’arrendament del local o recinte, o altre document que acrediti la seva disponibilitat.
 • c) Dispositiu de seguretat previst, d’acord amb allò que prevegi la normativa sobre seguretat privada.
 • d) Dispositiu d’assistència sanitària si s’escau.
 • e) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 1.200.000 euros.
 • f) Certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col.legi professional justificatiu de l’absència de risc per a persones, on hi figuri expressament l’aforament.
 • g) Certificat de seguretat i solidesa “in situ” de l’escenari i de les estructures desmuntables un cop instal.lades, signat i visat per tècnic competent.
 • h) Documentació tècnica i condicions generals, segons el que s’estableix en l’article 19 de l’Ordenança municipal d’activitats i establiments de concurrència pública.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • a) Sol.licitud amb descripció de l’acte a realitzar.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • b) Contracte d’arrendament del local o recinte, o altre document que acrediti la seva disponibilitat.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • c) Dispositiu de seguretat previst, d’acord amb allò que prevegi la normativa sobre seguretat privada.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • d) Dispositiu d’assistència sanitària si s’escau.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • e) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 1.200.000 euros.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • f) Certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col.legi professional justificatiu de l’absència de risc per a persones, on hi figuri expressament l’aforament.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • g) Certificat de seguretat i solidesa “in situ” de l’escenari i de les estructures desmuntables un cop instal.lades, signat i visat per tècnic competent.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • h) Documentació tècnica i condicions generals, segons el que s’estableix en l’article 19 de l’Ordenança municipal d’activitats i establiments de concurrència pública.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal d'activitats i establiments de concurrència pública (BOPB núm. 111 del 10 de maig del 2006).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Més informació

 • http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts//doc_contingut_5748.pdf:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat