Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Canvis de titularitat de llicències d'activitat

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Totes les llicències per exercir una activitat, en principi, poden canviar el seu titular. Aquest procediment canalitza d'una banda l'obligació de comunicar a l'Ajuntament aquest acte i de l'altra, la voluntat de les parts adquirent i cedent de realitzar aquest canvi. Els canvis de titularitat comporten la subrogació de la nova persona titular en la llicència existent.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia de dilluns a divendres de 9 a 20 hores a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC).
 • Cost del servei: Consultar les ordenances fiscals a: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Promoció Econòmica
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES des de la data de presentació de la sol.licitud en el Registre de l'OAC.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu.
 • Última revisió: 25/04/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Sempre i quan tingui la conformitat escrita del titular legítim de l'activitat que es preten modificar.
 • Representant:

Requisits

 • Ser major d'edat.
 • No ho poden ser les entitats sense personalitat jurídica.
 • Les persones estrangeres no comunitàries hauran d'acreditar el permís de treball per compte propi.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol.licitud segons model oficial de l'Ajuntament.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Document de conformitat del cedent en la transmissió (signatura original).
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI originals de cedent i adquirent (per compulsar-los a l'Ajuntament).
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • En cas de persones jurídiques, justificació del poder del representant.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenança municipal d’Activitats (B.O.P núm. 105 del dia 2 de maig de 2007).

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat