Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Renovació de la inscripcio padronal

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Procediment per renovar el Padró Municipal d'Habitants dels estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Nivell d'adaptació a la llei 11/2007: Mitjà
 • Última revisió: 08/05/2013

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant: Mitjançant document notarial

Requisits

 • Ser major d'edat.
 • Pels menors d'edat es necessàri que es presentin els pares o tutor legal.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Permís de residència o passaport de l'interessat
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Permís de residència, passaport, passaport compartit, llibre de familia o partida de naixement del menor d'edat
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Permís de residència, passaport o DNI del representant legal
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local modificada, per Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre (BOE de 21/11/2003).
 • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (BOE 16/01/1997).
 • Resolució de 28 d’abril de 2005 de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Corporació local (BOE de 30/05/2005).

Més informació

 • 010: De 8:30h a 18h
 • 93 878 23 00: De 8h a 15h
 • 93 878 24 12: De 8h a 15h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat