Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Estudi de Detall

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Els estudis de detall són instruments de planificació de caràcter menor per a l'ordenació del territori. Adapten o ajusten les determinacions del Pla General a les situacions concretes en àmbits petits (illes o parcel.les), intentant introduir millores en l'ordenació dels volums.
  Els estudis de detall no poden establir qualificacions sinó que van dirigits a assenyalar alineacions de rasants i l'ordenació de volums, seguint les especificacions previstes en el Pla General. Així, poden modificar fondàries, alçades o distàncies de forma compensada.
  L'aprovació dels estudis de detall es competència exclusiva de l'Ajuntament. Comprèn una aprovació incial, una exposició pública, l'aprovació definitiva i la publicació de l'acord d'aprovació definitiva.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Segons l'ordenança fiscal número 6 epígraf 5.3.2 la quota és de 443 euros. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: Sis mesos.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: El silenci administratiu és negatiu, i els seus efectes desestimatoris.
 • Última revisió: 22/10/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona que vulgui concretar aspectes del planejament general.
 • Representant: Acreditat

Requisits

 • Qualsevol persona física o jurídica que vulgui concretar aspectes relatius a volums, alineacions i rasants d’una parcel.la o illa concreta.
 • S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • a) 5 còpies, visades pel col.legi competent, del document projecte d'estudi de detall amb l'ordenació proposada.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • b) 1 còpia del projecte en format digital.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya. Normativa del Pla general de Manresa.
 • Decret Llei 1/2007 de 16 d'octubre, de Mesures Urgents en Matèria Urbanística.
 • Pla General de Manresa

Més informació

 • :
 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat