Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol.licitud d'intervenció en el Ple Municipal

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aquest procediment té per objecte que aquelles entitats ciutadanes que ho desitgin puguin participar en les sessions plenàries
 • Quan es fa?: Quan hi ha una sessió plenària convocada i el punt en què l'entitat ciutadana desitja intervenir es troba inclòs a l'ordre del dia. La petició s'ha de fer, com a mínim, amb 12 HORES d'antelació a la celebració de la sessió.
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: Atenent a l'objecte del tràmit, s'ha de resoldre i notificar abans de l'inici de la sessió plenària en la qual s'ha demanat intervenir
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: S'entendrà estimada la sol.licitud per silenci administratiu.
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Representant:
 • Autoritzat/da: Entitat ciutadana inscrita al Registre Municipal d'entitats

Requisits

 • S'ha de tractar d'un punt inclòs a l'ordre del dia de la sessió plenària convocada
 • L'entitat que presenta la sol.licitud ha d'estar inscrita al Registre Muncipal d'Entitats

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • Mitjà: Internet

Documentació a aportar

Normativa

 • Reglament de participació ciutadana
 • Reglament orgànic municipal
 • RD 2569/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
 • DL 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Més informació

 • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Plaça Major 1, baixos: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h.)
 • Unitat de Secretaria General (Pl. Major, 1, 1a. planta) Tel. 938782419: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat