Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Projecte d'urbanització

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Per a l'execució material de les determinacions contingudes en el planejament general i en els instruments de planejament que les desenvolupen, respecte a les obres d'urbanització, s'haurà de redactar el corresponent projecte d'urbanització o d'obres.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: L'ordenança fiscal número 6 epígraf 5.3.3 estableix una quota de 465 euros. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de DOS MESOS des de la presentació de la documentació completa. A partir d'aquí el projecte es posa en informació pública per un termini d' UN MES. La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de DOS MESOS des de l'acabament del termini d'informació pública.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Silenci administratiu positiu. Cal acreditar l'acte presumpte.
 • Última revisió: 02/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona que vulgui urbanitzar un àmbit d’actuació urbanística.
 • Representant:

Requisits

 • S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu. A l’escrit de sol.licitud caldrà adjuntar:
 • a) 5 còpies visades pel col.legi competent, del projecte d’urbanització.
 • b) Full visat del tècnic director de les obres.
 • c) 1 còpia del projecte en format digital.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat