Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol.licitud d'actuacions referents a l'enllumenat públic.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És l'actuació que l'Ajuntament ha de portar a terme per tal de resoldre aquelles peticions que el ciutadà faci referents a l'enllumenat públic ( fanals, bombetes, punts sense llum, excès de llum, ...)
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
  Pel que fa a la resta de mitjans, qualsevol hora.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és de 15 DIES.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 02/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol ciutadà pot fer la petició.
 • Representant:

Requisits

 • Quan es fa per escrit, mitjançant instància, sense cap format ni requisit especial.
 • Cal indicar les dades encaminades a identificar el problema i la situació del mateix.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • 010
  Mitjà: Telèfon
  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 20h.

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

Documentació a aportar

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Llei 7/1995, reguladora de les Bases de règim local.

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat