Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Expedients d'informació urbanística

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És l'expedient que s'inicia amb la petició d'informació per part de qualsevol persona sobre aspectes que son competència de l'Àrea de Territori.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: En general no té cap cost.
  No obstant, això, quan fa referencia a aspectes urbanístics o d'activitats, convé consultar les ordenances fiscals. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és d'UN MES.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Es tracta d'un tràmit sense resolució.
 • Última revisió: 12/12/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF. Determinades informacions requeriran l’acreditació d’interés per part del sol.licitant.
 • Representant:

Requisits

 • S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu. No s’ha d’incloure cap documentació especial, simplement cal indicar amb claredat l’objecte de la demanda. En els casos que requereixen una resposta especial, es requerirà documentació adicional que es requerirà a l’interessat en el seu moment.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

Normativa

 • La sol.licitud d’informació de tipus generalista fa difícil precisar la normativa d’aplicació. No obstant, això, tenim entre altres posibles:
 • Ley 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i les Modificaciones introduïdes amb la Ley 4/1999, de 13 de gener.
 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat