Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol.licitud d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de dades de caràcter personal

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Dret que té tota persona a sol.licitar l'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades de caràcter personal que consten a l'Ajuntament.
 • Quan es fa?: La persona interessada pot sol.licitar l'exercici d'aquests drets en qualsevol moment.
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: Dret d'accés: 1 mes a comptar de la data de recepció de la sol.licitud.

  Drets de rectificació, cancel.lació i oposició: 10 dies a comptar de la data de recepció de la sol.licitud
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: S'ententrà estimada la petició per silenci administratiu.
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Amb acreditació de la identitat
 • Representant: La representació serà obligatòria quan la persona interessada sigui incapacitada o menor d'edat
 • Representant: La representació també pot ser voluntària, mitjançant persona expressament designada per a l'exercici d'aquests drets.

Requisits

 • Els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició són drets independents, de tal manera que no es pot entendre que l'exercici de cap d'aquests drets és un requisit previ per a l'exercici dels altres.
 • Comunicació dirigida a l'alcalde en què hi consti: .
 • 1. Nom i cognoms de la persona interessada i, si escau, del seu representant.
 • 2. Fotocòpia del DNI d'ambdós, o document acreditatiu de la personalitat o documents electrònic equivalents.
 • 3. Petició en què es concreta la sol.licitud.
 • 4. Adreça als efectes de notificacions
 • 5. Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A través de la web municipal
  Mitjà: Internet

 • Secretaria General (pl. Major, 1, 1a planta)
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Escrit adreçat a l'alcalde
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • DNI o equivalent interessat i representant, si escau
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

Normativa

 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Més informació

 • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Plaça Major 1, baixos: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
 • Secretaria General (Pl. Major, 1, planta 1a) Tel. 938782419: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat