Govern obert i transparència

Salut Pública

PROGRAMA DE SALUT PÚBLICA

Té per objecte el foment d’activitats relacionades amb la salut pública orientades a la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut que es duguin a terme a la ciutat de Manresa.

Qui ho pot demanar

Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

Com es pot demanar

Per internet, és imprescindible tenir el certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, certificat digital del representant legal.

Subvenció 2021 (pendent de publicació)