Govern obert i transparència

Salut Pública

PROGRAMA DE SALUT PÚBLICA

Té per objecte el foment d’activitats relacionades amb la salut pública orientades a la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut que es duguin a terme a la ciutat de Manresa.

Qui ho pot demanar

Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

Com es pot demanar

La sol·licitud s'ha de tramitar telemàticamet per la web municipal i és necessari tenir el certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, certificat digital del representant legal.


Subvenció 2021