CAT | ESP | ENG | ITA
Inici / Acull /

Programa de gestió i d'elements bàsics de competitivitat

Un total de 17 accions enfocades a l’adequació i millora interna.

Començant per l’organigrama de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, que durant aquest 2019 s’ha dimensionat amb els recursos humans que requereix per tal d’implementar el desenvolupament, promoció, comunicació i comercialització de la nostra ciutat. Concretament es reforça amb la creació d’una posició de responsable comercial.

També la creació d’un sistema de coordinació i cooperació (workshop, plataforma o taula de treball) on participin els agents implicats en el sector turístic de Manresa. Aquest sistema serveix  per proporcionar als agents tota la informació relativa a l’estratègia que segueix el municipi en termes de producte, promoció, comunicació i comercialització, d’aquesta manera les empreses implicades amb el sector turístic compten amb la informació necessària per contribuir en el desenvolupament de la destinació de manera alineada amb la resta d’agents. Aquest  sistema de coordinació i cooperació també serveix per a que les empreses del sector puguin compartir les seves iniciatives, interessos i necessitats. D’aquesta manera es facilita la col·laboració per la implementació de diferents iniciatives privades i la cooperació per satisfer i solucionar els interessos i necessitats del conjunt del sector.

Estem en col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona potenciar la execució de cursos formatius inclosos als Tallers de Turisme al propi municipi de Manresa amb l’objectiu de millorar la competitivitat de la destinació i el nivell de satisfacció dels visitants.

 Notícia: El carrer del Balç rep el certificat d'excel·lència 2019 de Tripadvisor

En el marc del Programa d’Informació Turística d’àmbit comarcal, liderat per l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona i desplegat pel Consell Comarcal del Bages es proposa el PIT (Programa d'Informació Turística) a nivell municipal. Aquest programa permet que, a més de les oficines de turisme, tots els agents econòmics i turístics de Manresa tinguin coneixement de l'oferta turística i de les experiències turístiques per poder assessorar, informar i acompanyar correctament als visitants en la seva estada a la ciutat de Manresa i voltants. Els agents interessats poden participar en un programa formatiu en que assoleixen el coneixement, les eines i els recursos necessaris per millorar la seva formació al respecte. Alhora es fomenta el treball en xarxa i la cooperació a tots els nivells, fet que facilita la creació de noves experiències turístiques al municipi.

Notícia: El programa Tursític Welcome 2019 va concloure amb una vintena de participants. 

S’elaboren informes periòdics que ens permeten conèixer l’afluència de visitants, el perfil de visitants, els hàbits de viatge dels visitants amb destinació Manresa i el grau de coneixement dels atractius turístics del municipi.NotíciaUn 20% dels visitants atesos per l'Oficina de Turisme de Manresa els primers dies d'agost de 2019 són francesos.

Actualització  del banc d’imatges i vídeos dels que disposa actualment la destinació, la identificació de les necessitats de material gràfic nou o actualitzat i l’ampliació del material.


Notícia
Una quinquantena de persones protagonitzen la nova campanya fotogràfica de Manresa Turisme


I aquí el nostre vídeo promocional:
https://vimeo.com/339938407

Ja coneixeu la nostre pàgina web, però s’està treballant per fer-la encara millor!
Actualitzant-la , incloent nous apartats tant enfocats als turistes com als professionals del sector.

Visita-la: http://www.manresaturisme.cat/cat

També es proposa la creació d’un manual de marca, i al relació amb altres marques ja conegudes al territori: Manresa 2022, Manresa capital de la cultura catalana 2018, el camí Oliba, Anella Verda, GeoParc, Pla de Bages, Bages Terra de Vins, Camí Ignasià, Paisatges Barcelona, Bages, Camins del Bages i Ciutats i Viles amb caràcter.

Es revisen les publicacions pròpies així com en el material que  proporciona la informació promocional, les publicacions compartides amb el públic final i les publicacions compartides amb la resta d’agents del sector turístic.


Es gestionen coordinadament els diferents recursos turístics del municipi els quals depenen de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, per tal de potenciar la compatibilitat horària, així com la visita dels diferents punts i garantir la formació continuada dels guies i informadors turístics de cada centre o espai turístic, per tal d'aconseguir una oferta competitiva constant. 

Es potencia l’organització d’esdeveniments temàtics a Manresa de cada tipologia de turisme que hi ha al municipi (cultural, espiritual, religiós, enològic, gastronòmic, de naturalesa i esportius)


Notícia: Petjades en Clau de Sol

Consulteu la nostra agenda: AQUÍ

En els últims anys s'ha fet un important esforç en la senyalització turística del municipi de Manresa essent ja molt implantada a tot el centre històric de la ciutat. En base a les opinions del sector turístic de Manresa, es recomana revisar els projectes de senyalització que estan en marxa i, en cas que es detecti alguna possible millora i incorporació de noves empreses i serveis a la senyalització, incloure-la en els projectes existents.

Notícia: Manresa estrena nova senyalització turística sobre experiències i llocs ignasians

I ENCARA MÉS ACCIONS:

Una “Manresa Card” per tal de fomentar la visita de totes les instal·lacions i recursos turístics del municipi, la qual sigui un recurs més econòmic a l’hora de visitar els diferents punts turístics.


Notícia: Entreda combinada La Seu i el Carrer del Balç

Amb l’objectiu d’ampliar l’oferta turística de Manresa, fa falta un incentiu per tal d’incrementar el volum d’empreses dedicades al sector turístic. Tanmateix, aquest estaria enfocat a tot tipus d’empreses. Cal donar suport a les empreses del sector turístic en el desenvolupament de nous productes, intentant oferir els màxims recursos per tal de facilitar la posada en escena dels nous productes i incorporar a la planificació territorial del municipi els criteris que poden influir en l’atracció de nous inversors d’infraestructures turístiques al municipi. L’ampliació de l’oferta turística de Manresa també inclou la conversió de l’Alberg del Carme en un allotjament de referència, especialment dirigit a segments de grups de joves, esportistes i famílies. 

És necessari contribuir a l'accessibilitat dels diferents punts turístics que posseeix el municipi, ja que tot i que molts punts d'interès estan situats al centre del municipi, hi ha d'altres que es troben més aïllats d'aquest i és més difícil accedir-hi. 

Instagram Youtube Facebook Twitter