CAT | ESP | ENG | ITA
Inici / Acull /

Productes

Oferim els serveis turístics adaptats als principals mercats internacionals: francès, anglès, italià, etc., posant èmfasi en la flexibilitat horària dels diferents recursos turístics que ofereix el municipi per tal d’adaptar-los a les necessitats dels visitants i oferint els serveis en els idiomes dels principals mercats emissors (actuals: espanyol i català i potencials: francès, anglès i italià).

Cal consolidar la cartera de productes turístics existents del municipi, centrant-se en la realització de paquets turístics els quals impliquin a més d’un producte i es creï una sinergia entre els productes actuals. Així doncs, s’incrementaria no només l’afluència dels visitants, sinó l’augment del temps d'estada a Manresa, del nombre de pernoctacions i l’augment de la despesa mitjana dels viatgers, entre d’altres.

Tambè cal posar èmfasi en la integració de les noves tecnologies en els productes actuals i els nous productes que es desenvolupin posteriorment, per tal de contribuir a la sostenibilitat de la destinació. I potenciar l’oferta d’accés en línia als sistemes de distribució mitjançant internet, així com la difusió de l’oferta turística a temps real, comptant amb mitjans de pagament electrònic.

D’altra banda,  la innovació  en els productes i els serveis també ha d’incloure la substitució dels fulletons en paper per informació electrònica multimèdia. Possibles aportacions tecnològiques:

  • Visites vídeo guiades
  • Experiències turístiques multi - pantalla
  • Sistemes de realitat augmentada 
  • Videomapping

Instagram Youtube Facebook Twitter