Bages treball, talent i tecnologia

Estudis. Línies de diversificació

“Línies de diversificació en la cadena de valor de l’automoció del Bages” és un estudi elaborat conjuntament per Cambra de Comerç de Manresa i per Josep M. Gomes, expert en desenvolupament de negocis i diversificació industrial, i té per objectiu analitzar quines tecnologies faciliten l’adaptació als processos de diversificació industrial per tal d’aconseguir treballar en nous projectes industrials vinculats a sectors alternatius a l’automoció. És ampli el debat existent entre la societat respecte el futur de la indústria de l’automòbil. Aquesta proposta vol analitzar la possibilitat de que les empreses del Bages puguin diversificar cap a sectors d’alt valor afegit i per extensió a tota Catalunya, com a projecte de país.

Els objectius marcats per aquest estudi són els següents:
• Anàlisi de la situació actual de la cadena de valor del sector de l’automòbil de les empreses del Bages.
• Canvis i tendències de futur del sector.
• Anàlisi de les possibilitats de diversificació cap a sectors d’alt valor afegit.
Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona