Govern obert i transparència

Audiència i informació pública

En aquesta pàgina es mostren els tràmits sotmesos a audiència pública:

Audiència i informació pública

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per finalitat recollir l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu en curs, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtenir totes aquelles aportacions addicionals que puguin realitzar altres persones o entitats.

A continuació es recullen les iniciatives i propostes normatives per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb l'esborrany del text i la data en què finalitza el termini de consulta i per fer aportacions:

Anunci de modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària en concepte de tarifes per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa

Esborrany del text de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària en concepte de tarifes per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa

Data de publicació: 21/09/2022

Data límit per presentació d'aportacions: 05/10/2022

Per presentar propostes per aquesta modificació es pot fer telemàticament a través de la web municipal: Document presentació propostes o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça Major núm. 1, planta baixa), en l’horari següent:

  • Dilluns de 09.00 a 18h
  • De dimartss a divendres de 09:00 a 15:00 hores

Només s'atendrà de forma presencial amb cita prèvia. Cal demanar la cita prèvia al telèfon 010, al 938782301 (cost segons operadora), al whatsapp municipal 644069801, a l'App Viu Manresa o a www.manresa.cat.

Anunci d’audiència pública per la modificació de les Ordenances Fiscals (2023) de l’Ajuntament de Manresa

Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Manresa per a 2023

Correcció de l'anunci:

Modificació de l'anunci de les ordenances fiscals

Projecte de modificació de les ordenances fiscals 2023 corregit

Periode de publicació: 26/09/2022 al 03/10/2022 (inclòs)

Per presentar propostes per aquesta modificació es pot fer telemàticament a través de la web municipal: Document presentació o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça Major núm. 1, planta baixa), en l’horari següent:

  • Dilluns de 09.00 a 18:00h
  • De dimarts a divendres de 09:00 a 15:00 hores

Només s'atendrà de forma presencial amb cita prèvia. Cal demanar la cita prèvia al telèfon 010, al 938782301 (cost segons operadora), al whatsapp municipal 644069801, a l'App Viu Manresa o a http://www.manresa.cat/