Govern obert i transparència

Relació de contractes

En aquest apartat es pot trobar la informació dels procediments de contractació tramitats. Per cada expedient de contractació s'indica el pressupost de licitació, l'import d'adjudicació, el nombre d'ofertes rebudes i l'adjudicatari.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016