Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Premi Projectes Empresarials i Foment a l'Emprenedoria

Premi Projectes Empresarials i Foment a l'Emprenedoria


Les entitats CaixaBank, Ajuntament de Manresa (CEDEM), l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del territori (GEST!), la Fundació Universitària del Bages (FUB) i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) han signat el conveni de col·laboració del Premi a projectes empresarials i foment a l'emprenedoria.

El premi consistirà en l'entrega al projecte empresarial guanyador, la quantitat de 5.000,00 euros que seran aportats per l'entitat CaixaBank (Obra Social La Caixa).

Beneficis addicionals:

Tots els projectes presentats  que obtinguin  una puntuació final mínima de 60 punts,  Caixabank es compromet a estudiar la possibilitat del seu finançament, amb el màxim import possible segons les necessitats manifestades en el projecte.

Per a obtenir aquest finançament, els projectes també hauran d'assolir un mínim del 50% de la puntuació màxima de cadascun dels conceptes avaluables.

Projectes susceptibles de ser presentats:

Es podran  presentar tot tipus de projectes; tant de nova creació com en funcionament.  La titularitat dels mateixos podrà ser tant de persones físiques com de qualsevol tipus de persones jurídiques.

Avaluació:

Els projectes presentats seran  avaluats per un tribunal format per les entitats participants: CAIXABANK, GEST!, CEDEM, FUB i EPSEM.

L'avaluació es farà analitzant i puntuant els conceptes desenvolupats i consensuats per les entitats organitzadores, havent d'arribar a una puntuació mínima estipulada per a ser acreditat com a projecte finançable.

Conceptes a avaluar:

  • Titularitat-antecedents: puntuació màxima: 30 punts.
  • Finalitat/viabilitat/credibilitat: Puntuació màxima: 30 punts.
  • Capacitat de generació de recursos: puntuació màxima: 40 punts.

La puntuació  final obtinguda per a cada projecte, serà la mitjana de les puntuacions presentades per a les cinc entitats avaluadores.

Documentació a aportar per part dels projectes participants:

La documentació base que els projectes hauran de presentar, sense descartar que es pugui demanar altra documentació i/o informació que es consideri necessària, serà la següent:

  • Pla empresa/pla inversió/ necessitats de finançament.
  • Balanç i compte explotació real/provisional dels exercicis que es considerin  adients.
  • Document signat autoritzant consulta per: CIRBE/RAI/ASNEF.
  • Document autoritzant a les entitats avaluadores a la consulta de la documentació  aportada.
  • Altra documentació que CAIXABANK consideri  necessària.

Presentació i termini:

Les documentacions que es presentin, ho hauran de fer a través de qualsevol oficina de CAIXABANK, radicada al Bages.

CAIXABANK es compromet a facilitar tota la documentació aportada per a cada projecte a GEST! , al CEDEM, a la FUB i a l'EPSEM  pel seu anàlisi i avaluació.

El termini de presentació de sol·licituds és el 30 de novembre de 2017.

Altres Beneficis:

Gest!, Cedem, la FUB i l'EPSEM es comprometen a assessorar i/o acompanyar els projectes que es considerin viables, per tal de fomentar l'esperit emprenedor i generar nous llocs de treball.


CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web