Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Serveis funeraris, cementiri. Duplicats de títols de dret funerari.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: En el moment de constituir-se un dret funerari l'Ajuntament lliura un títol -tipus llibret- que ho acredita (drets funeraris de propietat, concessió 50 anys i concessió 25 anys). Pel que fa als drets funeraris de 5 anys, el títol serà la notificació de l'acord d'adjudicació o pròrroga que contindrà les mateixes dades que hi conté el títol-llibret. Doncs bé, cas que el títol que acredita el dret funerari de propietat, concessió 50 anys o concessió 25 anys s'hagi deteriorat o perdut, hagi estat robat o algú l'hagi retingut indegudament, es pot demanar un duplicat. En el cas dels drets funeraris de 5 anys, es podria demanar una fotocòpia compulsada de la còpia de la notificació.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any
 • Cost del servei: El que preveu per a l'any 2010 l'Ordenança Fiscal núm. 14, epígraf 13.1
  i l'epígraf 13.2 , sobre expedició de títols de concessió i per publicació d'anuncis oficials (BOP).
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre seran 3 mesos comptats a partir de la data d'entrada al registre general de l'Ajuntament, de la sol·licitud
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 11/07/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El titular o qualsevol dels co-titulars
 • Representant:
 • Autoritzat/da:

Requisits

 • Les titularitats dels drets funeraris han de ser plenament vigents. Cas que en tot o en part no fos així, no ens trobaríem davant d'un supòsit de duplicat sinó d'un cas d'actualització de titularitat en el qual no es presenta el títol. Hi ha, però, la particularitat dels drets funeraris per 5, 25 o 50 anys: si la titularitat consta a nom de dues persones, com que el titular supervivent acreeix automàticament en la part del titular difunt (art. 56 RCM), aquest podria sol.licitar el duplicat sense que fos requisit previ l'actualització de titularitat.
 • Ingressar les taxes aplicables.

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud i DNI titular o co-titulars
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria en l'àmbit territorial de Catalunya
 • Llei 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de catalunya relatiu a successions

Més informació

 • :

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat