Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Serveis funeraris, cementiri. Nomenament de beneficiari d'un dret funerari del Cementiri municipal

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: El titular d'un dret funerari designa un beneficiari que, quan ell mori, el succeirà en la titularitat del dret. També s'hi pot fer constar un beneficiari substitut del primer. Aquesta fitxa de tràmit del procediment FUN.BEN s'ha d'entendre que només es refereix a la designació de beneficiari quan el titular ho fa, no per l'obligació establerta pel Reglament del Cementiri, si no que ho vol fer per voluntat pròpia. En canvi, les designacions de beneficiari obligatòries són les que es troben vinculades a altres procediments, per exemple, actualització de titularitat (FUN.TIT), pròrroga de dret funerari de 5 anys (FUN.PRO), adquisicions de drets funeraris de 5 anys (FUN.C05 ). Els FUN.BEN tenen aplicació de taxes. Les designacions de beneficiari obligatòries no tenen aplicació de taxes per aquest concepte, s'apliquen les taxes corresponents pel procediment principal al qual es troben vinculats.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any
 • Cost del servei: l'Ordenança Fiscal núm. 14 epígraf 13.3 sobre inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols, per a l'any 2010.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre seran 3 mesos comptats a partir de la data d'entrada al registre general de l'Ajuntament de la sol·licitud
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 11/07/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La inscripció de beneficiari l'ha de demanar la persona/es titular/s del dret funerari, que ha/n de signar l'acta de compareixença.
 • Representant:

Requisits

 • En tots els casos, les titularitats dels drets funeraris han de ser plenament vigents. Cas que en tot o en part no fos així, els interessats haurien d'instar, abans, l'expedient d'actualització de titularitat. Hi ha, però, la particularitat dels drets funeraris per 50/25 anys en els quals, el cònjuge/cotitular supervivent por nomenar beneficiari sense el requisit previ d'haver d'actualitzar la titularitat per la part del cònjuge/cotitular difunt.
 • En els drets funeraris per 5 anys, el període de pròrroga en vigor.
 • Ingressar la taxa aplicable.

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Acta de compareixença, que s'elabora a la unitat d'atenció
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI dels compareixents
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Títol del dret funerari, en concessió per 50 /25 anys i de propietat
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria en l'àmbit territorial de Catalunya
 • Llei 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a successions

Més informació

 • :

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat