Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Serveis funeraris, cementiri. Pròrrogues de drets funeraris temporals de 5 anys

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Les concessions de dret funerari per 5 anys, quan s'exhaureix el termini corresponent, cal prorrogar-les mitjançant sol.licitud expressa. Sobre el dia 20 de cada mes, i en relació amb els venciments del mes següent, l'Ajuntament envia notificacions personals per recordar als titulars respectius el proper venciment del dret funerari. Aquestes notificacions s'envien codificades com a FUN.OPR.
  A partir de l'entrada en vigor del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa (19/10/2009), el titular esta obligat a designar beneficiari mitjançant acta de compareixença. (La designació obligatòria és gratuita i no genera cap altre procediment independent). Si la designació no es fes ara i voluntariament es volgués fer més endavant, o es volgués canviar de beneficiari, llavors si que comportaria aplicació de taxes per aquest concepte i, a més, si que generaria el procediment específic FUN.BEN.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any, quan s'ha notificat el venciment del dret funerari
 • Cost del servei: El que preveu anualment l'Ordenança fiscal núm. 25 epígraf 2, quota anual per cinc anys. Caldrà aplicar l'epígraf que correspongui a la sepultura.
 • Òrgan Competent: El Ple
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre seran 3 mesos comptats a partir de la data d'entrada al registre general de l'Ajuntament de la sol·licitud
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 11/07/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El/La titular del dret funerari.
 • Representant:

Requisits

 • Que la titularitat del dret funerari sigui vigent. Que s'hagi notificat el venciment del dret funerari (FUN.OPR)
 • Ingressar la taxa aplicable.
 • Sol.licitud de pròrroga
 • Acta de compareixença per designar beneficiari

Com es fa

 • Els titulars residents a Manresa, Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • Els titulars de fora de Manresa, forma de tramitació específica des d'Oficina de serveis funeraris
  Mitjà: Correu ordinari

Normativa

 • Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria en l'àmbit territorial de Catalunya
 • Llei 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a successions

Més informació

 • :

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat