Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Serveis funeraris, cementiri. Traspàs de drets funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Sempre que hi hagi un titular difunt, s’ha de fer el canvi de nom a favor del seu successor, excepte que sigui concessió de 50 o 25 anys que vagi a nom de matrimoni i només hagi mort un d'ells.
  Si del canvi de titularitat en resulta un únic titular, aquest està obligat a designar un beneficiari de la sepultura, que el succeirà en cas de defunció. En aquest supòsit, s'ha de portar la fotocòpia del DNI del beneficiari. Si hi ha més d'una persona que seran titulars poden designar un beneficiari de mutu acord i de forma presencial.
 • Quan es fa?: Les cites prèvies es donen pels dilluns i dimecres de 9 h a 13,30 h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 13 h)
 • Cost del servei: El que preveu anualment l'ordenança fiscal núm. 14
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Sanitat
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 26/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El titular o un dels titulars del dret funerari
 • Representant:

Requisits

 • Ser titular d'un dret funerari

Com es fa

 • cita prèvia a l'Oficina d'atenció al ciutadà
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • cita prèvia trucant per telèfon a l'oficina d'atenció al ciutadà al telèfon 010
  Mitjà: Telèfon
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h)

Documentació a aportar

 • Títol de la sepultura, certificat de defunció, DNI beneficiari, certificat d'últimes voluntats, testament, llibre de família, DNI hereus
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, epl qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria en l'àmbit territorial de Catalunya
 • Llai 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de catalunya relatiu a successions

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat