Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Serveis funeraris, cementiri. Col·locacions de làpides, marcs i/o costats a les sepultures. Altres serveis, com ara: retolar noms, obrir i tancar sepultures, reducció de restes, etc.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Les parts exteriors privatives de les construccions funeràries públiques poden ser complementades amb elements ornamentals com làpides de marbre, marcs-vidres i/o costats de marbre. Els titulars dels drets funeraris que vulguin col.locar algun d'aquests elements hauran de fer l'encàrrec pel seu subministrament a l'industrial que ells decideixin. Finalment, la col.locació material a la sepultura l'haurà de fer el personal del cementiri. En els casos dels tipus de dret de concessió 50 anys, concessió 25 anys i de propietat, el reglament del cementiri estableix l'obligació de col.locar una làpida de marbre en el termini de sis mesos des de la data d'adjudicació. Els tipus de sepultures que són objecte d'aquest procediment són: nínxols, nínxols dobles, urnes cineràries, columbaris (excepció: les urnes cineràries de la secció Sant Ferran B porten inclosa la làpida en el preu d'adjudicació i, per tant, no han de sol.licitar permís de col.locació; pel que fa a costats i marc, per les característiques d'aquesta construcció no s'hi poden posar aquests elements). Les sepultures de construcció particular, en canvi, en quedarien excloses atès que la tramitació caldria fer-la com a una llicència d'obres per l'Àrea de Territori. Amb caràcter excepcional, hi ha un conjunt de serveis que es codifiquen, també, amb aquest tipus de procediment: retolar noms a làpides de tancament, obrir i tancar sepultures, reducció de restes i neteja general de sepultures, etc.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any.
 • Cost del servei: El que preveu anualment l'Ordenança fiscal núm. 14, el preu dependrà de la tipologia del nínxol.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Sanitat
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre seran 3 mesos comptats a partir de la data d'entrada al registre general de l'Ajuntament de la sol·licitud.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 07/04/2015

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El/s titular/s del dret funerari
 • Representant:
 • Autoritzat/da: Signatura d'un document específic i fotocòpia del DNI del/s titular/s del dret funerari.

Requisits

 • Que la titularitat del dret funerari sigui vigent. Si algun titular o co-titular són morts, abans s'haurà d'iniciar el procediment per actualització de titularitat. Excepció, concessions adquirides a nom de dues persones una de les quals hagi faltat, com que el titular supervivent acreeix automàticament en la part del titular difunt (art. 56 RCM), aquest ja ho podria sol.licitar sense que fos requisit previ l'actualització de titularitat.
 • Ingressar la taxa aplicable.
 • Sol.licitud de col.locació

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

Normativa

 • Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria en l'àmbit territorial de Catalunya
 • Llei 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de catalunya relatiu a successions

Més informació

 • :

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat