Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Autorització, revocació o modificació del consentiment per a la notificació electrònica.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Tràmit mitjançant el qual es dóna el consentiment per rebre notificacions electròniques dels procediments administratius tramitats per l'Ajuntament de Manresa, en els quals l'interessat sigui el titular i hagi de ser notificat.

  En qualsevol moment del procediment l'interessat pot fer modificacions (canviar l'adreça de correu electrònic o el telèfon mòbil on li arriben els avisos de dipòsit de notificacions), així com revocar el consentiment i demanar que les notificacions li arribin per mitjans tradicionals.

  Tot i que el consentiment es dóna de forma general, la notificació electrònica s'emprarà només en aquells procediments que tecnològicament estiguin adaptats i hagin integrat aquesta via de comunicació.
 • Quan es fa?: En qualsevol moment.
 • Cost del servei: Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tecnologies i Sistemes d'Informació
 • Termini màxim de resolució: La sol.licitud es resol automàticament, en tractar-se d'una comunicació.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició s'entendrà denegada.
 • Última revisió: 21/03/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:
 • Autoritzat/da: En el cas que sigui una persona jurídica qui demana el consentiment per rebre notificacions electròniques o perquè hi està obligada, cal facilitar la relació de persones autoritzades per rebre les notificacions electròniques.

Requisits

 • Cal disposar d'una adreça de correu electrònic o d'un telèfon mòbil per poder rebre els avisos del dipòsit de notificacions electròniques, els quals es fan mitjançant un missatge de correu electrònic o un SMS, respectivament.
 • En el cas que sigui una persona jurídica la que demana el consentiment per rebre notificacions electròniques, caldrà facilitar la relació de persones autoritzades per rebre les notificacions electròniques.

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h.)

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Correu ordinari

Normativa

 • Art. 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 • Art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Art. 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Més informació

 • 010: De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores (de l’1 de juliol al 15 de setembre de 9:00 a 19:00 hores i el mes d’agost de 9:00 a 14:00 hores)
 • www.ajmanresa.cat \ manual d'ajuda:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat